Äriplaan – Visioon, missioon ja eesmärgid

Hoiatus! Puhtalt äriplaaniteemaline postitus.

Kuigi äriplaani kirjutamisel on visiooni, missiooni ja eesmärkide määratlemine alles peatükis 4, leian nii mina kui paljud koolitajad, et kõige kergem on alustada just sellest peatükist ehk siis kindlate sihtide kirjapanemisest. See peatükk kirjeldaks justkui ajendeid ettevõtte asutamiseks ning on seega ka kogu äri plaanimise aluseks.

Mis on täpsemalt visioon?

Visioon on selline nägemus, mis peegeldab seda, milliseks soovitakse oma ettevõtet pikemas perspektiivis kujundada/arendada. See on realistlik kirjeldus sellest kuhu tahetakse lõpuks välja jõuda ehk teatud ideaal. Näiteks soovitakse olla üks juhtivaid ettevõtteid oma valdkonnas ja siinsel Eesti turundusmaastikul, pakkuda kõrgeimat kvaliteeti või kõrgetasemelist teenindust jne. Visiooniks võib olla ka valmidus avada keskusi/ettevõtte filiaale mujal maailmas ning laieneda edasi näiteks euroopasse, aasiasse, põhjapoolusele või kuhu iganes. Sisuliselt on tegemist kõige üldisema eesmärgiga, milleni jõutakse püstitades lühi- ja pikaajalisi eesmärke.

Kuigi eelneva puhul võib tunduda, et visioon on justkui pikk seletus sellest milliseks soovitakse kujuneda ja tundub imelik, et seda kõike peaks alustades kohe teadma, oleks tegelikult hea, kui visioon on võimalik kokku võtta ühe või kahe lausega ja nagu eelnevalt öeldud siis üldiselt. Näiteks midagi sarnast: “Ettevõtte visioon on olla juhtiv ettevõte … (kus?), kes pakub oma vallas kõrgetasemelist … (mida?) ning olla … (mis ajaks?) valmis pakkuma/avama/toetama … (mida?) “. Kõik. Rohkem ei ole vaja.

Peaksid veel meeles pidama, et visioon määratakse vähemalt viie aasta perspektiivis ning visioon ei sisalda numbreid (v.a aastaarve). Kui sa lood nüüd enda ettevõtte, siis kuhu sa tahaksid välja jõuda? Niisama huupi lahmida ilma kindla sihita pole ka eriti otstarbekas, seega siinkohal tegemist esimese mõttekohaga.

Mis on täpsemalt missioon?

Missiooni sõnastus on ettevõtte vajalikkuse sõnastus. Miks oleks just selle ettevõtte loomine ühiskonnale kasulik? Missiooniks ei saa olla juhtide või omanike keskne eesmärk saada tulu või paremat mainet jne, sest antud missioon ei erista loodavat ettevõtet ühestki teisest. Kõik soovivad ju teenida kasumit, kuid sinu missioon peaks olema midagi, mida pakutakse tarbijale või ka ühiskonnale laiemalt. Näiteks võib missiooniks olla soov pakkuda tööd, pakkuda teenust või toodet mida varasemalt ei ole saada olnud, teha midagi kellelegi lihtsamaks ja paremaks, midagi arendada ja seda siis tutvustada. Missioon näitab ettevõtte abitsioone ning sarnaselt visioonile peaks missioon olema lühike, kergesti arusaav ja meeldejääv.

Milles seisneb sinu ettevõtte roll ning milliseid vajadusi rahuldab sinu ettevõte pikaajalises perspektiivis? Näiteks “Ettevõtte missioon on pakkuda tööd … (kellele?)  kaasaegse tehnoloogiaga ettevõttes, koolitada oma ala spetsialiste ning toota/pakkuda kõrgekvaliteedilist … (mida?), mida müüakse/pakutakse … (kus?) või (kuidas?).

Kui soovid võid järgmiseks muidugi luua ka peatüki “Slogan” ehk ärilause, kuid mina isiklikult jätsin selle äriplaanist välja. Kuigi slogan on pigem turundusliku eesmärgiga ja võib olla eraldi välja toodud ka Turundusmeetmestiku peatükis on siinkohal võimalik seletada miks just selline slogan valitud on, kuidas see eristab sinu ettevõtet teistest konkureerivatest toodetest või teenustest ja miks just see slogan peaks olema nö klientidele meeldejääv ja üleüldiselt igatepidi tip-top.

Ja täpsemalt eesmärgid…

Siin peatükis peaksid jagama oma eesmärgid kaheks – lühiajalisteks ja pikaajalisteks eesmärkideks. Võimalus on muidugi välja tuua ka keskmise pikkusega eesmärgid, kuid minu ettevõtte seisukohalt ei olnud nende väljatoomine vajalik.

Äriplaani kontekstis on eesmärgid siis…

  • lühiajalised (kuni 1 aasta)
  • keskmise pikkusega (1-5 aastat)
  • pikaajalised (üle 5 aasta)

Näiteks võid lühiajaliste eesmärkidega määratleda ära selle, mida plaanid saavutada esimese tegutsemisaasta lõpuks ning pikemaajalistes eesmärkides rääkida näiteks viie aasta perspektiivist kuhu pead olema jõudnud selleks, et jätkata arenemist. Üleüldiselt tähistavad lühiajalised eesmärgid seda mida peaksid saavutama selleks, et jõuda pikaajaliste eesmärkideni. Kui sinu eesmärgid on eelkõige finantsilised (käibe või kasumi kasv jne) siis peaksid jälgima ka nende realistlikust ning mõtlema enda jaoks läbi kas reaalselt kirja pandud eesmärgid on ka teostatavad. Esimese tegutsemisaasta lõpuks puhaskasum miljon eurot võib ju paberil tunduda ülimalt vinge (mõne ettevõtte juures võimalik, et ka realistlik) aga kui sellel puudub igasugune alus, siis peaksid loogilise mõtlemise juures selle eesmärgi kirjapanemisest esialgu loobuma.

Lühiajaliseks eesmärgiks võib olla näiteks kontori(te)/poe avamine, teatava arvu lepingute sõlmimine, toote või teenuse pakkumise alustamine teatud tähtajaks või näiteks klientide määr kuus. Pikaajaliseks eesmärgiks võib olla keskmine lepingute arv aastas (kuhu soovitakse jõuda), olla tuntum oma äri- või eraklienditurul, olla taaskord valmis avama uusi filiaale mujal maailmas jne.

Samuti võid eesmärgid jagada tegevusvaldkonniti (kui sul on neid mitu) ja eraldi välja tuua nii finantseesmärke (käibe ja kasumi kasv, suuremad dividendid, parem investeeringute tasuvus, kindel krediidireiting, suurem kasumimarginaal jne) kui ka strateegilisi eesmärke (suurem turuosa, toodete kõrgem kvaliteet, tarbija igakülgne rahulolu, väiksemad kulud võrreldes konkurendiga, laiem toote/teenuse valik, kõrgematasemelisem klienditeenindus jne).

Peaksid meeles pidama, et kaugemad eesmärgid sõnastatakse üldisemalt ning mida lähemale eesmärgile liigutakse, seda enam see täpsustub. Eesmärgid peavad olema ka juhitavad ehk siis ei ole mõtet kirja panna midagi, mida ettevõtja ise olulises mahus mõjutada ei saa. Defineeritavad ja mõõdetavad ehk siis sul peaks olema kindel võimalus määratleda millal on eesmärk täidetud/saavutatud. Näiteks: “Ettvõtte lühiajalisteks eesmärkideks on avada esimene kontor … (kus?) (ja millal?) ning … (mis ajaks?) kinnitada lepingud … (kellega?) või kasvatada toodet/teenust ostvate/kasutavate inimeste hulk kuus … (mitmeni?).” Ning “Pikaajalisteks eesmärkideks on kasvada üheks kiiremini arenevaks … (millega sa tegeled?) ettevõtteks … (kus? millisel turul?), toota (teatav arv)/teenindada keskmiselt … (mitu?) klienti kuus/aastas.”

Hetkel sellest peatükist kõik. Küsimused võid kirjutada nii postituse alla kui meilile (selle leida ülevalt kontakti alt) ning ülejäänud äriplaaniteemalisi postitusi saad lugeda klikkides üleval “Ettevõtlusest & Äriplaanist” sildil. 

Edu kirjutamisel!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga