Äriplaan – SWOT analüüs

Hoiatus! Puhtalt äriplaaniteemaline postitus.

Kuues peatükk sinu äriplaani kirjutamisel võiks olla SWOT analüüs.

Mis see SWOT siis õietigi on? Sõna ise tuleb inglise keelest ning tähendab lihtsamalt lühendit sõnadest: Strenghts, Weaknesses, Opportunities ja Threats ehk siis Tugevused, Nõrkused, Võimalused ja Ohud. Põhimõtteliselt nii lihtne see ongi. Selles peatükis pead sa seega kirja panema enda tulevase ettevõtte need neli asja, tooma nad punktidena välja ning selgitama siis nende punktide tagamaid. See ongi analüüs.

Mina soovitan peatükis esialgu tuua tabelina välja kõik need neli rühma ning seejärel jagada Tugevused, Nõrkused, Võimalused ja Ohud alapeatükkideks ehk numbritena 6.1, 6.2, 6.3 ja 6.4. Minu tabel nägi välja selline:

SWOT

Täpselt nii palju punkte oli mul välja toodud iga grupi/rühma all. Tähtis on, et näitaksid, et oled kõik ettevõtte sisukohast lähtuvad aspektid läbi mõelnud, et tunned oma tugevusi ja nõrkusi ning pole jätnud midagi kahe silma vahele. Kui sul on tabelisse toodud umbes 10 tugevust ja selle juures ainult 2 nõrkust, siis ilmselgelt äratab see kahtlusi ja paneb mõtlema kas hindad enda riske ikka õigesti.

Samuti peaksid punktide määratlemisel jälgima, et Tugevused ja Nõrkused on miski, mis tulevad sinu ettevõttest seestpoolt. Võimalused ja Ohud on aga sellised asjad, mis võivad tekkida või mitte tekkida ja tulevad justkui väljastpoolt. Miski, mida sa võibolla takistada ei suuda. Nagu nt on ohuks mõne sinu kliendi pankrot vms.

Täpsemalt, mida siis iga alapeatüki all välja tuua?

Tugevused

Alustava ettevõtte puhul võivad sisemiseks tugevuseks olla nt palgatud töötajad, soetatud tehnika või piisavad finantsid. Niisamuti võivad antud punktid saada ka miinusteks, kui sul juhuslikult töötajaid ja eellepinguid veel ei ole, tehnika samuti puudub ja raha ka ei ole, et ettevõtet alustada.

Aga üldiselt siis veel võimalikke tugevusi: unikaalne toode/teenus, kaasaegne tehnoloogia, koolitatud personal ning võimalus täiendkoolitusteks, asukoht, pikaajaline turuliidri seisund, tugev logistika, madalad varumiskulud, madalad püsikulud, kogenud ja kompetentne juhtkond ise jms.

Mina sain enda äriplaanis (lisaks mõnele eelpoolmainitule) tugevuste alla kirjutada ka olemasolevad koostöösuhted ja olemasolevad töötajad, kuna mul olid ette näidata juba eellepingud töötajatega ning tõestus sellest, et mul ka tulevasi toetajaid ja koostööpartnereid on. Kuidas sina selle enda jaoks lahendad, on muidugi teine teema.

Punktis 6.1 aga kirjutasingi punktidena lahti mida ma mõtlesin toetajate all. Viitasin lisale, milles olid toetajad ära toodud või viitasin koostöö eellepingutele. Tõin välja, miks on nt asukoht minu jaoks väga oluline ning kuna sellel hetkel olid meil läbirääkimised ruumide osas juba lõppenud siis ka asjaolu, et see osa on tehtud ja teame juba kuhu ruumid tulevad, miks nad sinna tulevad, miks see asukoht on meile vajalik ja mis on selle asukoha eelised kõikide konkurentide ees jne. Täpselt nii saad kirjutada ka iga punkti juurde.

Nõrkused

Võimalikke nõrkusi: puudulik kvaliteedijuhtimine, asukoht, üldine toote/teenuse kvaliteet või hind, suured üldkulud, koolitamata tööjõud (nt sinu sugulased ja tuttavad, kes aitavad aga kellel puudub vastav haridus), vajalike teadmiste puudus, toote/teenuse halb maine ostjate seas, toote/teenuse maine puudumine või teadmatus maine suhtes, madal krediidivõime, sinu, kui ettevõtte juhi varasem ettevõtluskogemuse puudumine, finantsvahendite nappus, valdkonnaspetsiifikast tulenev toodete või teenuste eripära, eellepingute puudumine jms.

Mina kirjutasin nõrkuste alla ühe punktina muidugi finantsvahendite nappuse, sest kokkuvõttes soovisin ma ju ikkagi saada Töötukassalt toetust. Ühe asjana tõin taaskord välja ka asukoha, mis oli märgitud ka tugevuseks. Seekord teises aspektist ehk siis kuna minu ettevõte tegutseb Tallinnas, siis oleme me esialgu kaugel kõigist teistest linnadest ja nendes elavatest inimestest ning pole midagi parata, selles osas on asukoht esialgu meile ka miinuseks.

Võimalused

Võimalikke võimalusi: uute ja odavate transpordivõimaluste tekkimine, riigipoolne tugi tegevusalale, uue ostjategrupi tekkimine, toote/teenuse vajalikkuse kasv, uute töökohtade teke nt väiksemates linnades, konkurentide tagasitõmbumine turult jms.

Teisisõnu kõik mis võib juhtuda ja olla kasulik sinu ettevõttele. Samuti mis kõik võib juhtuda, kui sinu ettevõte alustab tegevust. Küll aga ei peaks seda viimast lauset võtma nii tõsiselt, et kirjutada võimalustesse, et omanik rikkaks saab. Seda pole vaja. Kuigi ka see on võimalus. Aga praegu on meil tegemist võimalustega sinu ettevõtte seisukohalt.

Ohud

Võimalikke ohtusid: konkurentsi tihenemine valdkonnas, majanduse hangumine, turu kasvu peatumine, rahvastiku vähenemine piirkonnas ja seeläbi klientide või tööjõu puudus, kogenud konkurentide agressiivne turuletulek, kulude kasv seoses muutustega seaduandluses, ostjate eelistuste muutumine, klientide võimalik pankrot jms.

See on nüüd selline alapeatükk, mida peaksid võtma eriti tõsiselt. Just selle alapeatüki sisu saad sa enim kasutada ühes hilisemas peatükis, mis kannab nime Riskianalüüs. See on kõige viimane peatükk üldse ning selleni me veel jõuame. Üleüldiselt aga peaksid kirja panema punktid, mis võivad juhtuda ja mis sinu ettevõttele kasulikud ei ole. Kellele ikka meeldiks siis konkurentsi tihenemine, kulude kasv või klientide pankrot?

————————————————————————————————————————–

Selliselt koostatud analüüs annab ülevaatajale ja ka sulle endale adekvaatse pildi ettevõttest ja selle ettevõtluskeskkonnast. Ise peaksid ju samamoodi suutma antud punktide järgi määratleda, ka sinu ettevõte on võimeline tugevuste arvelt vastu seisma välistele ohtudele või kas sisemised nõrkused takistavad väliseid võimalusi ära kasutamast? Punktide seletamisel aga tee lühidalt ja hea, kui saaksid iga punkti võtta kokku maksimaalselt kolme lausega. SWOT analüüs peab olema võimalus haarata kiirelt kogu üldist informatsiooni, mitte võimalus sulle pikalt asju lahti seletada.

Üleüldiselt aga lisaks lühidale seletusele päris kõike ka kirja vaja panna ei ole. Tähtis on, et määratleksid antud alapeatükkides just sinu enda ettevõtte seisukohalt kõige tähtsamad punktid ja räägiksid neist. Selline keskmine 4-7 punkti on täiesti piisav minu arvates. Näiteks, kui tegeled tavalise kontoritööga, siis ei ole sul ju vaja märkida enda tugevuseks, et teil on väga vinge tehnika, mis suures ulatuses tähendab seda, et printer on tasemel, skänner on ka päris kobe ja koopiamasin on üldse üle igasuguse prahi. Loogiliselt võttes peaksid ikka aru saama, mis on sinu ettevõtte seisukohalt kõige tähtsam. Ja nii lihtne see ongi. Tugevused, Nõrkused, Võimalused ja Ohud.

Hetkel sellest peatükist kõik. Küsimused võid kirjutada nii postituse alla kui meilile (selle leida ülevalt kontakti alt) ning ülejäänud äriplaaniteemalisi postitusi saad lugeda klikkides üleval “Ettevõtlusest & Äriplaanist” sildil. 

Edu kirjutamisel!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 mõtet “Äriplaan – SWOT analüüs

  1. Sigrid

    Suur tänu sulle, et oled viitsinud selle kõik siia kirja panna! Mulle oli sellest väga palju kasu, seletasid ilusti teema lahti ning sain oma pikkade juhtmetega lõpuks pihta 😀

    Vasta

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga