Rubriigiarhiiv: Business plan / Äriplaan

Äriplaan – Tootmine/Teenindamine

Hoiatus! Puhtalt äriplaaniteemaline postitus.

Kuigi tootmise ja teenindamise peatüki kohta räägitakse tihti seda, et ei maksu laskuda liialt detailidesse, tuleks sul siiski meeles pidada, et pead kirja panema kõik detailid, mis puudutavad sinu tegevust ja on selle seisukohast olulised. Näiteks oli minu teenuse üks osa aruannete koostamine, kuid Töötukassa tõi välja selle, et ma pole kirja pannud, kui kaua ühe aruande tegemine aega võtab. Minu jaoks oli loogiline, et midagi sellist üles loetleda on… noh imelik. Aga nende jaoks ei “suuda nad hinnata minu teenindamise jõudlust”, kui nad seda pisikest fakti ei tea. Seetõttu panin ma kõik sellised asjad sisse äriplaani parandades ja ei jätnud midagi juhuse hooleks.

Selles peatükis peaksid kirjeldama nt kavandatava ettevõtte asukohta ja varustamise kanaleid ning tegevust. Kus sa tegutsed, kuidas inimesed sinuni jõuavad, mis kellaaegadel nad seda teha saavad, kuidas nad sinu tooteid/teenuseid ostavad, kes nendega tegeleb jne jne. Samamoodi nt oli minu jaoks loogiline, et kui mul on koduleht, siis inimene leiab sealt kontakttelefoni numbri või e-maili ning saab nii teenuse broneerida. Kuna ma aga seda pisikest lauset kirja ei pannud, tekkis ülevaatajal koheselt küsimus, kuidas inimesed minuni jõuavad. Lihtsalt mainimine, et ettevõttel saab olema koduleht (ning mul oli isegi kodulehe hinnapakkumine ette näidata), ei olnud piisav.

Kindlasti võid võrrelda ka enda tootmis/teenindamisprotsessi konkurentide omaga ja tuua välja enda plussid või miinused ning tulem kliendile. Nt miks on sinu jaoks oluline omada ruume just selles asukohas, kas lähedal olev parkimine on sulle tähtis ja kuidas sinu asukoht või mistakes omadus selle juures on parem, kui konkurendil.

Mida kirjeldada:

 • Ettevõtte hooneid/ruume ja asukohta
 • Ettevõtte varustamise, tooraine või sisseostetavate toodete/teenuste infot
 • Ettevõtte seadmeid ja tarkvara ehk kasutatavat tehnoloogiat
 • Ettevõtte tegevuse võimalik mõju keskkonnale
 • Tooteid/teenuseid ja nende hindu
 • Töötajate graafikut ja mille alusel see koostatakse
 • Milline on töötajate töötasu ja mille alusel see määratakse; boonussüsteemid ja kõik muu
 • Mis kellast mis kellani kestab tööpäev?

Kindlasti peaksid kõige juures määralema selle, kes vastutab teatud ülesannete eest. Kes võtab vastu kõnesid, kes koostab aruanded, kes tegeleb raamatupidamisega ja kes tegeleb graafikutega.

Tähtis on ka see, mille alusel ja kuidas kavatsed leida töötajad (eellepingud, kui sul need on), kuidas ja kas nad vajavad koolitamist jne. Minul nt olid sellel hetkel lõppenud läbirääkimised ruumide osas. Need olid kindlad ning samuti olid mul olemas eellepingud vastavate töötajatega, kes olid oma ala spetsialistid ja ei vajanud koolitamist. Lisaks tõin ma välja listi inimesi (koos nende allkirjadega), kes minu tegevust toetasid ning oma sõna andsid, et sellist ettevõtet oleks vaja. Kõikide nende puhul oli tegu sama ala spetsialistidega. Samuti saad siin välja tuua ka kõik partnerid ja sisseostetavate toodete/teenuse ettevõtted, kellega sul on juba varasemad kokkulepped olemas.

Märgi ära ka käivitusperioodi pikkus ning too välja nimekiri asjadest, mida ettevõte alustamiseks vajab. Nt koduleht, ruumid, arvutid, mis iganes muud seadmed ja asjad. Koonda need tabelisse ning märgi iga eseme ja asja taha, kas tegu on millegagi, mis sul juba on olemas või on see järsku kas Töötukassa toetusega plaanitav ost või omafinantseering. Nii näevad ülevaatajad ka seda, kui palju on sul täpselt alustamiseks raha vaja, kui palju peaksid nemad sulle andma ning kui suur on sinu omafinantseeringu protsent. Mitte miski ei ütle rohkem, et sa oled sellesse asjasse investeerinud ja kogu täiega sees, kui see, et kaalul on ka sinu enda raha!

Alapeatükk – Koduleht ja sotsiaalmeedia

Kuna minu jaoks oli koduleht üks olulisemaid asju ettevõtte töös, siis kirjeldasin ma antud alapeatükis seda millist infot kodulehelt leida võib ning muidugi ka ettevõtte Facebooki ja Instagrami kontosid, mis luuakse. Kõik selleks, et jõuda paremini inimesteni ning võimaldada neil teenuste kommenteerimisel ja hindamisel kaasa rääkida. Samamoodi saab selles peatükis rääkida sellest, kuidas sa oma kodulehe teatavaks teed, kuidas lased selle google’is paremale kohale tõsta või muud sellist, mis sulle konkurentsieelise annab.

Alapeatükk – Kontorimööbel

Sellist peatükki ei olnud ma esimeses äriplaanis plaaninud ja seega midagi sellist kirja ei pannud, kuid peale seda kui mulle vead välja näidati ja ära öeldi, oli seal üks põhjus ka see, et ma polnud kirjeldanud, mille järgi ja miks olen ma otsustanud osta ettevõttele just sellise diivani (mille jaoks ma raha palusin). Tegu oli kõige kallima asjaga minu esemete nimistus ja noh ilmselgelt soovis Töötukassa teada, miks ma olen just selle diivani valinud.

Et enam selline jamps ei korduks muidugi, võtsin ma kõik üksipulki lahti ja kirjutasin miks mul oli vaja kahte lauda, just seda diivanit, selliseid kappe ja riiuleid jne jne jne. Kõik panin kirja. Ei tea, kas kellelgi teisel seda just nii tugevalt vaja läheb, kuid kui sul on mingid kindlad asjad, mille jaoks sa raha küsid ning nende maksumus ületab… ütleme, et 1000 eurot, siis soovitan need kirja panna ning loetleda üles, miks sul on just täpselt neid asju vaja.

Alapeatükk – Koostööpartnerid ja toetajad

Samuti toodi minu äriplaani tagasilükkamisel välja asjaolu, et ma polnud lahti kirjutanud seda, kes täpselt olid ettevõtte toetajad ning kes nad on. Lisasse olin ma muidugi ilusti nende nimekirja ja allkirjad pannud, kuid see oli kõik. Kuna mul oli seal ka palju kuulsaid nimesid, siis ei näinud ma täpsustamiseks vajadust. Peale tagasilükkamist aga võtsin ma üksipulki läbi kõik stilistid, moetoimetajad ja fotograafid ning kirjutasin paari üksiku lausega kõigi 19ne kohta kes nad on, millega nad on silma paistnud, kuidas nad ettevõtet aitavad ja koostööd teevad või kuidas nõustavad ja kasu toovad. Vot nii.

Hetkel sellest peatükist kõik. Küsimused võid kirjutada nii postituse alla kui meilile (selle leida ülevalt kontakti alt) ning ülejäänud äriplaaniteemalisi postitusi saad lugeda klikkides üleval “Ettevõtlusest & Äriplaanist” sildil.

Edu kirjutamisel!

Äriplaan – Toode/Teenus

Hoiatus! Puhtalt äriplaaniteemaline postitus.

Selles peatükis saab lõpuks asuda asja kallale ning rääkida sellest, millist toodet või teenust sinu ettevõte pakkuma hakkab. Kui sa pakud toodet, siis tuleb selles peatükis lahti seletada kõik seda toodet puudutavad aspektid ning kui sa pakud teenust, pead seletama kõike seda, mida sinu teenus/teenused hõlmavad. Näiteks, kui sa pakud fotograafi teenust, siis pead sa seletama täpselt, mida see teenus endast kujutab ehk kohaleminek, pildistamine, järeltöötlus, ajakulu, hind ja kõik muu selline.

Kindlasti peaksid peatükis välja tooma lisaks toodete/teenuste omadustele ka nende eelised ja unikaalsuse. Mida paremini kirjeldad sa ka klientide vajadust (tehtud uuringud ja muu selline) toote/teenuse järele, seda kergem on sul endal tulla vastu nendele samadele vajadustele ning arendada oma toodet/teenust vastavaks.

Selleks, et sul oleks kergem oma toodet või teenust lahti seletada, soovitan jagada peatüki neljaks osaks: 1) Toote/teenuse vajadus, 2) Toote/teenuse kirjeldus (vajadusel ka alapunktidena), 3) Hinnakujundus ja 4) Toote/teenuse arendus. Sissejuhatuseks võid muidugi kirjutada üleüldiselt oma toodetest/teenustest ning lisadest (lisatooted, lisateenused) mida pakud.

Toote/teenuse vajadus

Küsimused, millele peaksid vastama selle peatüki sees:

 • Miks sellist toodet/teenust vaja on?
 • Milline on kasutegur sellise toote/teenuse loomisel? Millist kasu saab klient?
 • Mille poolest erined just sina kõikidest konkurentidest ehk siis teisisõnu, miks just sind on vaja? Millised on olemasolevate toodete/teenuste puudused? Kas sinu toote/teenuse puhul on miinused kõrvaldatud? Kui ei ole, siis kuidas need puudused korvad?
 • Milline on turu suurus? Ehk toote/teenuse turukõlbulikkus ja konkurents. Kas tegu on uudistoote/teenusega või on see juba olemas?

Toote/teenuse kirjeldus

Põhimõtteliselt on see peatükk koht, kus tuleb enda toode või teenus kirjutada lahti nii, et ka kõige suurem võhik sellest aru saaks. Siinkohal sain mina peatüki jagada alapeatükkideks. Küll aga taaskord punktid, millele saad peatükkides keskenduda:

 • Kellele on sinu toode/teenus suunatud? ehk millised on kriteeriumid, mille alusel sa valid välja oma kliendid või kellele lähened. Milline on sinu sihtrühm jms.
 • Kõik mis puudutab sinu toodet/teenust ehk milline on selle olemus, väljanägemine, sisu, palju maksab, millest hind oleneb, kas sõlmitakse mingeid lepinguid jne.
 • Kuidas toodet/teenust kasutada ehk kelle poolt, miks (kvaliteet, hind, kaasaskäiv teenindus) jne.
 • Põhitoodetele/teenustele pakutavad lisatooted/teenused (hooldus, remont jms).
 • Kui suur on tõenäosus, et toodet/teenust hakatakse kopeerima? Kas on vaja patenteerida? Toodet või teenust puudutavad seadused ja määrused.
 • Kuidas on tagatud toote/teenuse kvaliteet?
 • Mis iganes veel toote/teenuse kohta pähe tuleb ja mainimist väärt on.

Hinnakujundus

Mille põhjal kujundad oma toodete/teenuste hinna? Tabelid, arvutused ja kõik muu selline on siin peatähtsateks. Lihtsalt õhust hinda võtta ei saa ehk siis sinu toote/teenuse hind peab olema põhjendatud. Milline on toote/teenuse omahind või turuhind, kui palju kliente kuus võib olla (mille järgi sa seda võtad), milline on konkurentide hind ja mis on eelised konkurentide ees. Välja võib tuua ka võrdluse konkureerivate toodetega. Samuti võid välja tuua maksetingimused, garantiitingimused jms.

Arvestama peaks kõiki tootmiskulusid nagu:

 • konkureerivate toodete hind
 • majanduse üldseis ja turuhind
 • firma maine
 • jaotuskanalite juurdehindlus
 • tootmismaht
 • hinnamääraja üldised teadmised tootest/teenusest

Toote/teenuse arendus

Kuhu plaanid pikemas perspektiivis enda toodet/teenust arendada? Mis ajaks mingi osa valmis peaks olema ja kuidas see tuleviku mõttes sinu ettevõttele kasu toob? Milline on siht teisisõnu. Näiteks kui plaan on tulevikus arendada toote pakendit, peaksid sellest siin kirjutama. Või teenuse puhul näiteks arendada veebipõhiseid programme või muud säärast, siis on see selleks õige koht.

Hetkel sellest peatükist kõik. Küsimused võid kirjutada nii postituse alla kui meilile (selle leida ülevalt kontakti alt) ning ülejäänud äriplaaniteemalisi postitusi saad lugeda klikkides üleval “Ettevõtlusest & Äriplaanist” sildil. 

Edu kirjutamisel!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...